Fra hvalp til voksen hund

Visninger: 170

Uanset race, gennemgår alle hunde de samme stadier fra nyfødt til voksen og senere gammel hund. Hastigheden af denne udvikling er forskellig racerne imellem og på trods af, at man ofte hører at små racer lever længere end store, foregår de små racers udvikling fra nyfødt til voksen, ofte i et hurtigere tempo end for de store racer.

Jeg mener det er vigtigt, at man sætter sig ind i udviklingstempoet for sin specifikke race for på den måde, at få den bedste indsigt i hundens udvikling såvel fysisk som psykisk. Ikke alene giver denne viden mulighed for at sikre en sund udvikling fysisk og psykisk; den giver også værdigfuld viden om, hvordan man får det bedste ud af hunden under de forskellig stadier af dennes liv.

I artiklen om socialisering og miljøtræning, kommer jeg kort ind på de forskellige socialiseringsfaser. Denne artikel beskriver de forskellige udviklingsfaser i flere detaljer.

Den  første periode af hundens liv kaldes populært ”fødselsomstilling” og består for hvalpenes vedkommende primært af at die, sove og holde sig varme; noget der alt sammen bliver opfyldt gennem tæt kontakt med tæven. Under arbejdet med at finde tævens mælkekirtler påbegynder hvalpene allerede i denne periode deres træning i at finde føde.

Fødselsomstillingen følges af en ”sanseudviklingsperiode”, hvor hvalpen begynder at få tænder. Synet, hørelsen og balanceevnen udvikles og trænes også i denne periode.  Hvalpene er på dette tidspunkt 2-3 uger gamle og det er vigtigt, at opdrætteren allerede på dette tidspunkt er begyndt at håndtere hvalpene roligt og forsigtigt enkeltvis. Håndteringen stimulerer hvalpene positivt og udsætter dem også for en lille smule stress og erfaringer viser, at hvalpe der er blevet udsat for denne form for positiv stress, bedre bliver i stand til at håndtere stress senere i livet.

Der findes et program - Biosensor - som er baseret på denne positive stresspåvirkning. Programmet indeholder 5 forskellige øvelser og kan påbegyndes allerede når hvalpene er 3-4 dage gamle og som udføres i en periode over to uger.

I 3-5 ugers alderen når hvalpene første del af socialiseringsfasen og det er i denne periode at hvalpene finder ud af at de er hunde. Syn, hørelse og lugtesans er blevet mere udviklet og hvalpenes naturlige nysgerrighed gør, at de aktivt tager kontakt med omverdenen og hinanden. For at give hvalpene sikkerhed i omgangen med mennesker, bør opdrætteren beskæftige sig enkeltvis med hvalpene hver dag og det er vigtigt at de er i tæt kontakt med venlige mennesker flere gange dagligt. Erfaringer viser, at man også allerede på dette tidspunkt kan starte med at udsætte hvalpene for forskellige lyde (f.eks. fra en lyd CD), men at dette skal foregå på et så lavt niveau, at det kun er som baggrundsstøj der ikke direkte påvirker hvalpene.

Anden del af socialiseringsfasen foregår når hvalpene er 5-7 uger gamle. Øjne og ører fungerer nu som de skal, ligesom hvalpenes bevægelser begynder at blive mere koordinerede. Gennem leg og sociale gruppeaktiviteter finder hvalpene deres indbyrdes plads i flokken og det er herigennem at hvalpene udvikler de dominans- og underkastelseslege der er vigtige for indlæringen af  bl.a. konfliktløsning. Hvalpenes nysgerrighed er meget stor i denne periode og deres fortsatte mentale udvikling er afhængig af omgivelsernes mangfoldighed. Hvalpene bør altså have nye ting at udforske og det er også i slutningen af denne periode man med fordel kan lade hvalpene begynde at træffe venlige fremmede hunde. Det er vigtigt, at hvalpene har god plads i deres lege- og soveafdeling, ligesom de skal kunne forlade soveafdelingen for at tisse og komme af med deres afføring. Det sidste for at hvalpene allerede nu får mulighed for at træne deres renlighed – og dermed lette arbejdet for hvalpekøberne.

Den tredje og sidste del af socialiseringsfasen starter i 7 ugers alderen og varer til hvalpene er ca. 12 uger gamle. Det er i denne periode at hvalpens oplevelser bliver til varige erindringsbilleder. Det vil sige, at hvalpen husker den sindsstemning den følte i en given situation og at efterfølgende lignende situationer vil udløse samme sindsstemning.

Det er med andre ord vigtigt, at hvalpen får så mange positive oplevelser som muligt, i så mange forskellige situationer som muligt - alt sammen med respekt for, at hvalpene skal have mulighed for tid og ro til at fordøje de oplevelser de udsættes for. Dette inkluderer møder med mennesker, dyr og ting, samt tilvænning til f.eks. bilkørsel og færdsel i trafik. Det går kort og godt ud på at sikre, at hvalpen udsættes for situationer man kan forestille sig den vil blive udsat for i resten af sit liv. I denne periode er hvalpene stadig meget nysgerrige og initiativrige. I tillæg til alle de ting vi mennesker udsætter hvalpene for, er det også vigtigt, at de får lov til, og mulighed for, at gøre deres egne erfaringer uden forstyrrelser og hjælp.

I 3-4 måneders alderen kommer hvalpene til perioden ”halve kønsmodning”. Tidspunktet svinger selvfølgelig alt efter racen, men det er generelt i denne periode, at produktionen af det mandlige kønshormon testosteron stiger – dette gælder både tæver og hanner. Den hormonelle forandring gør, at hvalpen lettere forskrækkes og dermed også kan reagere negativt. Det er også i denne periode at hvalpen påbegynder sit tandskifte, hvorfor den sandsynligvis vil tygge og gnave mere end tidligere for at lindre ømme gummer og for at undersøge omgivelserne. Hvalpen er i denne periode fokuseret på sin ejer og man bør udnytte dette til at indøve indkald og andre øvelser der styrker samarbejdet mellem hvalp og ejer. Det er selvfølgelig vigtigt, at man fortsat giver hvalpen så mange positive oplevelser som muligt og man kan med fordel gøre allerede kendte situationer sværere eller mere krævende, for på denne måde, at udvikle og styrke hvalpens selvtillid.

4-7 måneders alderen er normalt en rolig og stabil periode, hvor hvalpens koncentrationsevne er god. Perioden kaldes også ”første rolige periode” og kan med fordel benyttes til træning. Hvalpen er begyndt at interessere sig mere for sine omgivelser og dens aktionsradius under gåture vil typisk udvides i denne periode. Dette kan betyde, at man for første gang oplever sin hund strejfe under en gåtur hvor den er løs. Ikke at hunden forsvinder, men den udvidede radius og interessen for omgivelserne gør, at den lige skal undersøge et spor og lige skal se lidt nærmere på et træ langt væk, inden den reagerer på et indkald og glad kommer tilbage til sin ejer.

Den ”fysiske kønsmodning” sker typisk i 7-10 måneders alderen og det er i denne periode at tæven kommer i sin første løbetid. Det er også i denne periode, at de fleste hanhunde begynder at lette ben. For tævens vedkommende betyder det oftest en mere følsom, ukoncentreret og glemsom hund, mens hannen typisk vil få en øget territorialbevidsthed i tillæg til den ukoncentrerede og glemsomme adfærd. Det er en periode, hvor selv allerede indlærte og nemme øvelser kan virke uoverskuelige og svære, og man bør afholde sig fra at gå i gang med ny eller krævende indlæring. Det må understreges, at træning og øvelse i perioden op til denne, kan have stor indflydelse på, hvor svær denne periode er at komme igennem. Og uanset hvad, så varer perioden ikke evigt og afløses af den ”anden rolige periode”.

Anden rolige periode er perioden fra ca. 10- 17 måneder og er normalt en stabil periode, hvor hunden igen kan koncentrere sig. Samtidig er hunden nu også så langt i sin udvikling, at den handler mere rationelt på sine omgivelser end tidligere. Det er normalt en god periode til at fortsætte indlæringen. Husk dog på, at mange hunde ikke er færdigudviklede endnu, hvorfor det stadig kan være for tidligt, at starte f.eks. cykel-, løbe-  eller agilitytræning med hunden. Det er også i denne periode at tæven oftest får sin anden løbetid.

Den psykiske modning sker normalt i 17-22 måneders alderen; det må dog understreges, at mange hunde først er psykisk modne i en endnu senere alder. Mine egne erfaringer viser, at hunden godt kan være mere end 3 år gammel før den er psykisk moden. Det er i denne periode at territorialbevidstheden færdigudvikles og evt. dominans vil også blive mere udpræget i denne periode.

Perioden efter den psykiske modning kaldes ”den voksne hund” og strækker sig til hundens 5.-8. leveår alt efter race. Perioden afløses af alderdommen; en periode der for mange hundes vedkommende dog ikke påvirker hunden synligt før end langt senere og måske først når den har rundet de 10 år. Uanset alder, er det dog vigtigt at hunden stimuleres mentalt og fysisk og at du fortsat giver den en tryg og sund dagligdag.