Mentalbeskrivelse

Visninger: 7769

I Dansk Kennel Klub (DKK) og dermed også i Islandsk Fårehundeklub arbejdes der for at få øget indsigt i den islandske fårehunds adfærd. Det gøres bl.a. ved hjælp af en Mentalbeskrivelse og er værd at arbejde med fordi hundens mentalitet er arvelig, ligesom pelsfarve, størrelse og ørestilling er det.

Formålet med afholdelse af mentalbeskrivelse er at fremme interessen og forståelsen for den islandske fårehunds mentalitet, herunder at give opdrætteren et avlsredskab og at give dig som hundeejer kendskab til din hunds mentale egenskaber, gennem en beskrivelse af dens medfødt adfærd.

Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd og ikke er trænet til. Det betyder, at den adfærd, hunden spontant reagerer med, overvejende er betinget af medfødte arveanlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Mentalbeskrivelsen udføres så ens som muligt hver eneste gang, sådan at påvirkningerne bliver være ens for alle hunde. Derved kan resultaterne for de enkelte hunde sammenlignes og sammenholdes med ønskeprofilen for islandsk fårehund.

Hvad beskriver mentalbeskrivelsen

Helt grundlæggende beskrives mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem den enkeltes hunds medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen.

I mentalbeskrivelsen indgår der 8 momenter:

  1. Kontakt - Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig, fremmed person og lade sig håndtere.
  2. Leg - Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde
  3. Jagt - Hundens evne til at forfølge og evt. fange et bytte.
  4. Aktivitetsniveau - Hundens evne til at fungere under passivitet, når en forventet oplevelse udebliver.
  5. Overraskelse (bevægelse) - Hundens spontane reaktion på en visuel overraskelse
  6. Overraskelse (lyd) - Hundens spontane reaktion på en kraftig, langstrakt lyd.
  7. Revirforsvar - Hundens reaktion på ukendtes indtrængen på dens revir
  8. Skarp lyd - Hundens reaktion på en høj, skarp lyd

Skema, ønskeprofil og resultat

Under mentalbeskrivelsen iagttages hundens reaktioner, som beskrives ved afkrydsning i et skema. Sammen med ønskeprofilen, der er Islandsk Fårehundeklubs officielle bud på, hvordan vi ønsker, at den islandske fårehund skal reagere, giver skemaet vigtige informationer om den enkelte hunds mentale tilstand.

Hvad kan mentalbeskrivelsen bruges til?

En mentalbeskrivelse varer knap en time og efter beskrivelsen sammenfatter beskriveren de observationer, der er beskrevet og forklarer om betydningen af dette. Ejeren kan så sammenholde resultatet med ønskeprofilen. Som oftest vil der være afvigelser og betydningen af disse afvigelser kan efterfølgende drøftes med Islandsk Fårehundeklubs repræsentanter på dagen, eller senere med Mentalbeskrivelsesudvalget og/eller avlsudvalget.

Hundeførerens rolle under testen

Mentalbeskrivelsen er som sagt ikke en konkurrence, men en række testmodeller, hvor hundens spontane reaktioner i en række ikke-indlærte situationer beskrives. Under beskrivelsen er hunden i fast halsbånd, løs line og ikke ”under kommando”. Hundens skal agere så frit og naturligt som muligt.

Mentalbeskrivelse afholdes af Dansk Kennel Klub i samarbejde med Islandsk Fårehundeklub og under hele mentalbeskrivelsen er hund og ejer i gode hænder. En uddannet og kyndig testleder instruerer ejeren før, under og efter hvert moment om, hvad der vil ske og om hvordan ejeren skal forholde sig. Ejeren skal således blot følge anvisningerne, slappe af og opleve, hvordan hunden reagerer på testmodellerne. 

Hvem kan deltage og hvornår

Alle DKK-stambogsførte hunde kan deltage i mentalbeskrivelsen.

Hunden kan tidligst beskrives, når den er fyldt 10 mdr. En hund kan beskrives mere end én gang, men det er kun det første resultat, der registreres hos Dansk Kennel Klub. Kastrerede og steriliserede hunde kan også beskrives.

Beskrivelsens gennemførelse kræver, at hunden en del af tiden skal være uden line. Det er ejerens ansvar, at hunden kan kaldes ind. Ejeren af hunden skal, inden testen begynder, skrive under på, at hunden har en til lejligheden dækkende ansvarsforsikring. Alle bestemmelserne for mentalbeskrivelse kan ses på DKKs hjemmeside.