Hvad koster en parring?

Visninger: 22764

Juni 2018: For god ordens skyld skal jeg nævne, at denne artikel beskriver min personlige holdning som hanhundeejer og at jeg altid råder andre hanhundejere til at lave en aftale der passer den enkelte. Som jeg skriver nedenfor, finder jeg det vigtigt, at det er hanhundeejeren der præsenterer opdrætteren for et passende oplæg - ikke omvendt. Priserne i nedenstående er baseret på en hvalpesalgspris på kr. 8.000-9.500. Jeg ser i dag hvalpepriser på 11.000-15.000, hvilket skævvrider nedenstående tal, som i så fald bør være 20-50% højereJeg påtænker i øvrigt at lave en anden prismodel som tager højde for sådanne høje priser. Jeg tænker her på en udregning baseret på en grundpris + en procentdel af den pris som opdrætteren videresælger hvalpene til.

Spørgsmålet “hvad koster en parring”, er et spørgsmål jeg indimellem bliver stillet. I litteratur om emnet står der ofte at en parring koster en hvalp, eller det samme som prisen på en hvalp. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at prisen for en parring er et anliggende mellem de involverede parter - altså hanhundeejeren og opdrætteren (hunhundeejeren).

Med henvisning til ovenstående bliver mit svar på et generelt spørgsmål om pris, at det må være et anliggende mellem de involverede parter. Det også selv om jeg ind imellem hører om nogle meget ublu priser, hvor jeg jo må gå ud fra at parterne er blevet enige om at det skal være sådan. Får jeg spørgsmålet stillet direkte, altså hvad jeg tager for en parring, er det typisk i forbindelse med, at jeg er ved at indgå en aftale om parring med en opdrætter. Den aftale er der ikke noget hemmeligt ved. Herunder kan du se hovedtrækkende i det oplæg som jeg præsenterer opdrætteren for. I den forbindelse synes jeg det er vigtigt, at det er hanhundeejeren der præsenterer opdrætteren for et oplæg - ikke omvendt.

Betalingen for en parring sker i henhold til nedenstående. Der betales for hver hvalp der leveres videre til hvalpekøber (opdrætter er at betragte som hvalpekøber, hvis opdrætter beholder en hvalp). Der betales når hvalpekøber har afhentet hvalpen, dog senest 10 uger efter hvalpens fødsel.

  • Skal tæven have kejsersnit for at føde alle eller en del af hvalpene er den totale pris for parringen kr. 0,-
  • Føder tæven 1 eller 2 hvalpe er den totale pris for parringen kr. 0,-
  • Føder tæven 3 hvalpe betales kr. 2.400,-
  • Føder tæven 4 hvalpe betales kr. 4.800,-
  • Føder tæven 5 eller flere hvalpe betales kr. 6.000,-

Altså en prismodel der tager højde for at der kan være høje startomkostninger forbundet med at få et kuld hvalpe. Ud over at lave en aftale om prisen for en parring, er det også vigtigt at aftale hvorvidt der kan blive tale om inseminering. Med henvisning til DKK’s etiske anbefalinger (pkt. 2), dækker en aftale i udgangspunktet kun naturlig parring. En undtagelse kan være hvis sæden skal til f.eks. en anden verdensdel, eller som det er tilfældet med min egen hund Sindra Jarl, som grundet seminom har fået sæd frossen ned inden fjernelse af testiklerne.

Derudover indeholder en aftale nogle forpligtelser for opdrætteren. Disse indbefatter at opdrætteren:

  • registrerer hvalpene i DKK (eller i det pågældende lands søsterorganisation)
  • kun sælger hvalpene ved udfærdigelse af en købsaftale (i Danmark den DKK købsaftale der findes på hunden i Hundeweb)
  • ikke sælger mere end en hvalp til samme køber
  • melder køberne ind i Islandsk Fårehundeklub

Såfremt opdrætter opfordrer hvalpekøberne til mentalbeskrivelse og hyrdearbejdsbeskrivelse og betaler for disse, refunderer jeg halvdelen af prisen for disse til opdrætter. Opdrætteren opfordres også til at lade hvalpekøberne forstå, at hvalpene er registreret i DKK og skal forblive registrerede i DKK - eller i en FCI søsterorganisation i udlandet.

Ovenstående har primært fokus på det økonomiske aspekt af en parringsaftale. Det er vigtigt at fastslå at der, inden det kommer så langt, er gået et stort arbejde forud. Herunder bl.a. en vurdering af om hundene matcher hinanden fysisk og mentalt - og at en parring vil kunne opfylde og efterleve gældende avlsrestriktioner og anbefalinger.