Fotografer din Hund

Visninger: 4936

At kunne se og fastholde motivet er det enkle koncept der kræves for at kunne tage gode billeder. Ofte begrænser vores manglende kendskab til vores udstyr os i at se motivet og vi koncentrerer os i stedet om kameraet og forsøger desperat at huske på om den runde dims skal stå på ”P”, ”racerbil”, ”B” eller ”tulipan”. Når vi så endelig er klar, er hunden forsvundet og godbidderne spist…

Det er sjovt at fotografere sin egen hund og det burde være så enkelt bare at pege kameraet mod hunden og tage det perfekte billede. Ret ofte går det dog anderledes og det eneste der kommer ud af det er en uskarp snude – meget tæt på – eller en hale på vej ud af billedet.

Styr på teknikken

Lær dit kamera og dets funktioner at kende. Læs brugsanvisningen og udnyt det faktum at du, uden omkostninger, kan øve dig og slette alle de dårlige billeder igen.Test de forskellige programmer dit kamera har til rådighed og eksperimenter med lukketiden. Som udgangspunkt skal du bruge en relativ høj lukketid (evt. sportsprogram) og hvis muligt også indstille kameraet til serieoptagelse og kontinuerlig autofokus.

Grønne øjne

Du kender problemet fra fotografering af mennesker: øjnene bliver røde. Det samme kan ske når du fotograferer hunde – dog med den forskel at øjnene fremstår grønne. Du skal bruge samme funktion på kameraet til at fjerne såvel røde som grønne øjne. Alternativt skal du bruge en ekstern blitz så lyset ikke reflekteres direkte mellem øjet og kameraets objektiv. Et andet alternativ er ikke at bruge blitz.

Styr på hunden

Lad hunden vænne sig til kameraudstyret. Et kamera kan minde om et stort stirrende øje og det kan tage tid at vænne hunden til at ignorere det. Denne tilvænning foretages nemmest i trygge omgivelser – i hjemmet eller i haven – steder hvor hunden føler sig hjemme og slapper af.

Væn også hunden til at du kommer ned i niveau med den, da det giver langt mere spændende billeder at fotografere hunden på dens eget niveau i stedet for oppefra og ned.

Styr på omgivelserne

Enkelhed er det koncept der virker bedst når det drejer sig om fotografering af din hund. Det er hunden der skal være i fokus og billedet skal koncentrere sig 100 % om dette, ikke om naboens carport, alt det kulørte vasketøj eller din trillebør.

Husk, at der godt må være uskarpheder i billedet men at der, som udgangspunkt, altid skal være mindst et øje der er skarpt. Udnyt kontraster og komplementær farver. Lyse hunde fremtræder flottest mod en mørkere baggrund, hvorimod mørke hunde er flottest på en lys baggrund.

Hvis dit kamera understøtter eksponeringskompensation (EV, en +/- knap eller indstilling) kan du med fordel undereksponere sorte hunde -0,3 til -0,7 mens lyse hunde overeksponeres med +0,3 til +0,5.

Blitz

Undgå så vidt mulig at bruge blitz, hvis hunden kigger direkte ind i kameraet. Blitzlyset giver ofte et uheldigt udtryk og kan få hunden til at se meget syg ud.

Billeder i forbindelse med indendørs udstillinger kan nødvendiggøre brug af blitz. Er hunden i udstillingspositur kan du roligt bruge blitz, men kigger hunden ind i kameraet kan du brug rød-øje automatikken på dit kamera. Alternativt skal du bruge en ekstern blitz.

Hvis du ønsker at tage et overbliksbillede i en udstillingshal, skal du være opmærksom på, at kun de færreste blitzenheder kan oplyse motivet mere end nogle få meter frem. Derfor kan du med fordel indstille din blitz til manuel, hvilket betyder at blitzen lyser så meget op som muligt, uden at tage hensyn til hovedmotivet. Denne indstilling bør ikke benyttes, hvis dit hovedmotiv er andet end selve udstillingsringen og de aktiviteter der forgår i hallen generelt.

Lysforhold

Lyset der reflekteres fra motivet skifter alt efter lyskilden. Vi mennesker er i stand til at skelne mellem disse forandringer og opfatter hvide genstande som hvide uanset om der er i sollys eller skygge.

Digitale kameraer skelner disse forandringer ved hjælp af funktionen hvidbalance. Det vil sige at det skal indstille hvidbalancen for at opnå naturlige farver. I langt de fleste tilfælde kan du lade kameraet styre denne indstilling selv (automatisk hvidbalance).

Lyset i udstillingshallerne kan dog snyde kameraets automatik, hvilket resultere i grynede billeder med forkerte, typisk gullige farver. Hvis dit kamera understøtter det, kan du med fordel indstille hvidbalancen manuelt til lysstofrør (flourescent, typisk 4.200 Kelvin).

Hunde i løb

Løbende hunde er altid en udfordring da benene bevæger sig med forskellig hastighed og i forskellig retning i forhold til kroppen. Det betyder at billedet vil fremstå uskarp hvis ikke der vælges en forholdsvis hurtig lukketid.

Der skal bruges lukkehastigheder på minimum 1/250 sekund, hvis man ønsker at fastfryse motivet og en lukkehastighed på 1/60 – 1/125 sekund, hvis man ønsker at kunne følge bevægelserne. At følge bevægelsen gøres ved hjælp af panorering som beskrevet senere i artiklen

Panorering

Panorering betyder, at man følger motivet under eksponeringen. Det kræver som nævnt en del øvelse og man kan evt. starte med at øve sig på forbikørende biler.

Hvis man ønsker at bruge panoreringsteknikken, kræver det nogen forberedelse for, at man i det afgørende øjeblik kan koncentrere sig om motivet.

Brug kameraets program for lukketidsprioritering (S), hvor du manuelt kan indstille lukketiden. Alternativt bruges det fastindstillede program til motiver i bevægelse (en ikon af en løber eller en racerbil).

Sæt kameraets autofokus på kontinuerlig, hvilket betyder at fokuseringen følger motiver i bevægelse. Denne indstilling er ofte markeret som ”AF-C” eller ”C” i kameraets setup menu.

Fastlæg hvor motivet skal befinde sig når billedet tages. Sørg for at der er god oversigt sa panoreringen kan udføres som nedenfor beskrevet. Når stedet er fundet indstilles brændvidden (zoom faktoren), da der ikke er tid til at ændre denne under selve eksponeringen.

Selve panoreringen starter med at få kontakt til motivet så hurtigt som muligt. Fokusér og tjek at autofokusen følger motivet. Sørg for at det punkt der ønskes skal være skarpt, følges med kameraets fokuspunkt.

Som nævnt ovenfor er der mange forskelligrettede bevægelser i en hunds løb og det anbefales at koncentrerer sig om at holde fokus på hundens hoved.

Når motivet når det udvalgte punkt trykkes udløseren roligt ned og billedet tages. Pas på ikke at trykke for hårdt da der så vil opstå en lodret bevægelse i kameraet der gør at billedet bliver uskarpt.

Fortsæt panoreringen efter at billedet er taget. Den fortsatte panorering giver en roligere bevægelse og er dermed med til at sikre et bedre resultat.

Hvis dit kamera understøtter muligheden kontinuerlig optagelse kan denne indstilling med fordel bruges, da det dels giver en roligere eksponering af de efterfølgende billeder og dels øger muligheden for, at få taget det helt rigtige billede.

Skarphed

En gylden regel er, at der altid skal være mindst et øje der er skarpt. Dermed ikke sagt at et uskarpt billede ikke kan være godt, og uskarpheden kan være med til at understrege farten og dramatikken i det enkelte billede.

God fornøjelse :-)