Parringspris

Visninger: 2329

Denne artikel er oprindeligt skrevet i 2015 under andre forudsætninger. Den er senest opdateret i januar 2022 og beskriver min personlige holdning som hanhundeejer. Jeg finder det vigtigt, at det er hanhundeejeren der præsenterer hunhundeejeren (opdrætteren) for et passende oplæg - ikke omvendt - og råder altid andre hanhundejere til at lave en aftale der passer den enkelte.

Spørgsmålet “hvad koster en parring”, er et spørgsmål jeg jævnligt bliver stillet. I litteratur om emnet står der oftest, at en parring koster en hvalp, eller det samme som prisen på en hvalp - det samme gør sig gældende som en af optionerne i den parringsaftale som Dansk Kennel Klub anbefaler parterne at udfylde inden parringen.

Med henvisning til ovenstående bliver mit svar på et generelt spørgsmål om pris, at det altid må og skal være et anliggende mellem de to involverede parter - den specifikke hanhundeejer og den specifikke opdrætter. Det uden skelen til hvad andre går og råder til, eller kalder under- eller overbydning.

Får jeg spørgsmålet stillet direkte, altså hvad jeg tager for en parring, er det typisk i forbindelse med, at jeg er ved at indgå en aftale om parring. Den aftale er der ikke noget hemmeligt ved. Herunder kan du se hovedtrækkende i det oplæg som jeg præsenterer vedkommende for.

Jeg anser en normal hvalpepris for at ligge på DKK 11.000 - 12.500. Udviklingen fra min oprindelige artikel er justeret på baggrund af almindelig indeksregulering fra Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i, hvad jeg oprindeligt gav for min første islandske fårehund, samt i information fra DKK og bladet “Vore Hunde” om hvad en islandsk fårehund kostede omkring år 1900.

Jeg ser i dag hvalpepriser der er væsentligt højere, nogle gange op til DKK 15-17.000. Sådanne beløb skævvrider mit oprindelige prisoplæg, hvorfor jeg har udarbejdet en pris-trappe-model der tager højde for sådanne høje priser. Modellen er i en generisk form allerede blevet taget godt imod i udlandet og danner bl.a. grundlag for Norsk Islandshundehundeklubs prisanbefaling. Den er baseret på en grundpris (parringsafgift) + en procentdel af den pris som opdrætteren videresælger hvalpene til (i Norge er det modsat i Danmark og EU tilladt en klub at lave en generel prisanbefaling).

Betalingen tager højde for at der kan være høje startomkostninger forbundet med at få et kuld hvalpe og sker i henhold til nedenstående.

- Der betales for hvalpe der leveres videre til hvalpekøber (opdrætter er at betragte som hvalpekøber, hvis opdrætter beholder en hvalp).

- Der betales når hvalpekøber har afhentet hvalpen, dog senest 10 uger efter hvalpens fødsel.

- Skal tæven have kejsersnit for at føde blot en af hvalpene, justeres pris-trappens totale pris så den svarer til den procentdel af kejsersnittet som opdrætterens forsikring dækker. Har opdrætteren ingen forsikring der dækker kejsersnit, er den totale pris for parringen kr. 0,-

- Føder tæven 1 hvalp er den totale pris for parringen kr. 0,-

- Føder tæven 2 hvalpe betales en parringsafgift på 10% af hvalpens pris.

- Føder tæven 3 eller flere hvalpe betales en parringsafgift og en afgift pr. hvalp jf. pris-trappe-modellen nedenfor.

Ud over at lave en aftale om prisen for en parring, er det også vigtigt at aftale hvorvidt der kan blive tale om inseminering. Med henvisning til DKK’s etiske anbefalinger (pkt. 2), dækker en aftale i udgangspunktet kun naturlig parring. En undtagelse kan være en hanhund der har fået frosset sæd ned, f.eks. for at bevare sæd til eftertiden eller hvis f.eks. testiklerne må fjernes grundet celleforandringer, kræft eller lignende.

Derudover indeholder en aftale nogle forpligtelser for opdrætteren. Disse indbefatter at opdrætteren:

- registrerer hvalpene i DKK (eller i det pågældende lands søsterorganisation)

- kun sælger hvalpene ved udfærdigelse af en købsaftale (i Danmark kun den DKK købsaftale der findes på hunden i Hundeweb)

- ikke sælger mere end en hvalp til samme køber

- melder køberne ind i Islandsk Fårehundeklub

Såfremt opdrætter opfordrer hvalpekøberne til mentalbeskrivelse og hyrdearbejdsbeskrivelse og betaler for disse, refunderer jeg halvdelen af prisen for disse til opdrætter.

Opdrætteren opfordres også til at lade hvalpekøberne forstå, at hvalpene er registreret i DKK og skal forblive registrerede i DKK - eller i en FCI søsterorganisation i udlandet.

Inden det kommer så langt, at der indgås en parringsaftale er der gået et stort arbejde forud. Herunder bl.a. en vurdering af om hundene matcher hinanden fysisk og mentalt, om kombinationen beriger racen og en vurdering af hvorvidt en parring vil kunne opfylde og efterleve gældende avlsrestriktioner og anbefalinger.

Du kan læse den oprindelige artikel her